Hur man minimerar kostnaderna med Lucidscale


Molnmiljöer är utformade för att vara dynamiska, med frekventa förändringar och uppdateringar när team arbetar med att testa och optimera sin konfiguration. Det här är en av de främsta fördelarna med att använda molnresurser, men det medför också risker för misstag. Överblivna tjänster och resurser i molnkonton förändrar inte nödvändigtvis prestandan, men de kan öka driftskostnaderna.

Det kan vara knepigt och tidskrävande att hitta överblivna element i molnet genom manuellt arbete. Många team har varken tid eller resurser att ägna åt att leta efter tjänster som inte längre behövs, men som inte heller orsakar uppenbara problem.

Lucidscale kan hjälpa team att snabbt och exakt visualisera molnet och sedan filtrera efter delar som kan göra att kostnaderna stiger i onödan. Så här går det till:

2 minutläsning

Vill du göra en egen molnvisualisering? Testa Lucidscale. Det är snabbt, enkelt och helt gratis.

Registrera dig gratis

Hur man minimerar molnkostnaderna med Lucidscale

 1. Importera din arkitektur till datahubben

Är du osäker på hur du importerar data till Lucidscale? Vår hjälpcenterartikel om att importera data hjälper dig att komma igång.

 1. Skapa en ny modell i Lucidscale

Autogenerera en modell från dina importerade data i Lucids dokumentmeny genom att välja +New och hålla muspekaren över Lucidscale för att välja antingen AWS, Azure eller GCP. Välj din datakälla och följ anvisningarna för att skapa din modell. 

 1. Skapa en vy med hjälp av vymallen Infrastructure (Infrastruktur)

Med en uppdaterad modell är du redo att börja leta upp onödiga element. 

arkitekturvyer

Du kan använda filter och vyer för att ta bort specifika resurser baserat på taggar eller andra identifierande egenskaper. Genom att fokusera på specifika resursgrupper kan du avgöra om ett element fortfarande används. Du kan till exempel filtrera bort resurser baserat på en tagg för ”produktion”, eller en specifik applikation. Sedan kan du titta på dessa element för att kontrollera om de fortfarande används.

villkorlig formatering

Du kan också slå på och av linjer för att se hur resurser och tjänster är kopplade till varandra. Ser du ett element som borde vara kopplat till något men inte är det? Det skulle kunna vara en dyrt, överblivet element.

Villkorliga formateringsregler kan också tillämpas för att tydligare lyfta fram tveksamma tjänster och platser som behöver granskas närmare.

 1. Samarbeta och hitta överblivna element i molnet

När du hittar element som du behöver mer information om kan du använda @-taggar för att starta en konversation med dina kollegor och få deras input om elementet. Genom att föra diskussioner direkt i modellen ser du till att alla ser samma diagram och har det sammanhang som krävs för att lösa problemet.

 

Slutsats

Övervakning av molnkostnader är en viktig kontrollåtgärd, men kostnaderna får inte heller öka genom manuella processer. Lucidscale-modeller är snabba och exakta, vilket gör att dina molnexperter snabbt kan utvärdera relationer och hitta överblivna element. Med ett effektivt och ekonomiskt sätt att övervaka molnmiljöer behöver team inte låta överblivna element (och kostnaderna för dem) leva i evighet.


Kom igång

 • Priser
 • Individ
 • Team
 • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookie privacy choicesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.