Intern dokumentation och synlighet

Informella kunskaper och silor kan skapa informationsluckor när någon lämnar eller börjar arbeta i organisationen. Att hålla alla informerade och uppdaterade om molnmiljön är avgörande för effektiv resursanvändning, och det börjar med realtidsdokumentation.

Kontakta säljare
Säkerställ att nyutvecklad teknik passar med den befintliga arkitekturen

Se det aktuella läget för din molnmiljö

Med möjligheten att uppdatera data som hämtas från din molnleverantör kommer ditt team alltid att ha insyn i infrastrukturens nuläge. Du kan också se revisionshistorik för din molninfrastruktur och hålla koll på alla ändringar.

Gränssnittspanel som visar filter som kan aktiveras eller inaktiveras

Dela med rätt detaljnivå

Dela rätt mängd detaljer med olika målgrupper för att få acceptans från ledningen, kommunicera med utvecklingsteam och skynda på incidenthanteringen. Ge olika nivåer av redigeringsbehörighet och skapa anpassade vyer för rätt målgrupper.

Centralisera molninformationen

Centralisera informationen

Förbättra utbildning och onboarding genom att förvara dokumentation om infrastrukturen på en central plats. Effektivisera teamprocesser och -funktioner genom att lägga till infrastrukturdiagram till Confluence eller andra wikis med en lättanvänd integration.

Identifiera onödiga molnresurser

Identifiera onödiga resurser

Kontrollera regelbundet diagrammet över aktuellt tillstånd för din molninfrastruktur – speciellt när medlemmar i teamet byts ut – för att identifiera övergivna resurser som inte längre behövs men som fortfarande kostar pengar.

Säkerhet och efterlevnad

Upprätthåll korrekt dokumentation av din molnmiljö för säkerhets- och efterlevnadsgranskningar genom att automatiskt generera diagram som hämtas från molnleverantörens metadata.

Läs mer

Driftstopp och incidenthantering

Driftstopp är väldigt kostsamma för organisationen. Med uppdaterad dokumentation kan dina team samordna sig och börja lösa problem snabbare.

Konsultverksamhet

Att förstå en kunds molnmiljö kan vara tidskrävande och komplicerat. Automatiskt genererade diagram gör det enklare.

Planera framtida utveckling

Förstå din nuvarande arkitektur för att planera framtida utveckling som uppfyller behoven och håller budget.

Visualisera och förstå ditt moln

Kontakta säljare

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.