Konsultverksamhet

Att förstå en kunds molnmiljö kan vara tidskrävande och komplicerat. Med automatiskt genererade diagram blir det enklare att få insyn i en kunds befintliga arkitektur för att därigenom att kunna ge välgrundade rekommendationer om framtiden.

Kontakta säljare
Säkerställ att nyutvecklad teknik passar med den befintliga arkitekturen

Få insyn i befintliga molnmiljöer

Lita inte på inaktuell dokumentation från kunder – generera automatiskt korrekta diagram över dina kunders nuvarande infrastruktur. Organisera data, samla olika delar av arbetet på ett ställe och sätt allt i ett sammanhang så att du snabbt kan förstå nuläget.

Förstå kundernas molndata

Förstå och utnyttja kundernas data

Nu behöver du inte längre gissa när du ska förstå kundernas molnarkitektur. Överlagra metadata från kunderna på ett diagram som hämtas från AWS, GCP eller Azure för att snabbt få viktiga insikter och leverera rekommendationer av högsta kvalitet.

Skräddarsydda molnvyer av kunddata

Skräddarsy diagramvyer till kunder

Visualisera molnet för en kund i anpassade vyer, som översikter över konton, regioner och VPC:er, specifika resursgrupper och undernät eller GKE-kluster. Använd filter för att fokusera på specifika delar av infrastrukturen istället för att skicka röriga, komplexa diagram till kunder.

Förbättrad molnfunktionalitet

Designa nya och optimerade lösningar

Kom snabbt igång med ett aktuellt tillståndsdiagram för att sätta alla delar i sitt sammanhang så att du snabbt kan upptäcka problem, identifiera möjligheter och börja överbrygga klyftor. Använd sedan Lucidchart för att skapa diagram som du presenterar för kunder.

Kommunicera och samarbeta med molnkunder

Kommunicera smidigt med kunder

Dokumentera allt ditt arbete på en central plats för att skapa värdefulla register som du kan dela med kunder. Håll kunderna uppdaterade och använd filter för att fokusera på specifika delar av arkitekturen och be om återkoppling med hjälp av de intuitiva samarbetsfunktionerna i Lucidscale.

Säkerhet och efterlevnad

Upprätthåll korrekt dokumentation av din molnmiljö för säkerhets- och efterlevnadsgranskningar genom att automatiskt generera diagram som hämtas från molnleverantörens metadata.

Läs mer

Driftstopp och incidenthantering

Driftstopp är väldigt kostsamma för organisationen. Med uppdaterad dokumentation kan dina team samordna sig och börja lösa problem snabbare.

Intern dokumentation och synlighet

Att hålla alla informerade och uppdaterade om molnmiljön är avgörande för effektiv resursanvändning, och det börjar med realtidsdokumentation.

Planera framtida utveckling

Förstå din nuvarande arkitektur för att planera framtida utveckling som uppfyller behoven och håller budget.

Visualisera och förstå ditt moln

Kontakta säljare

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.