Säkerhet och efterlevnad

Minimera säkerhetsrisker och förbered dig för efterlevnadsrevisioner genom att upprätthålla korrekt dokumentation av din molnmiljö. Istället för att utgå från ett tomt papper kan du automatiskt generera diagram utifrån metadata hämtade från molnleverantören för att identifiera sårbarheter.

Kontakta säljare
Diagram som visar former och pilar och hur de är sammankopplade

Omedelbar molndokumentation

Generera automatiskt och på några sekunder diagram över din molnmiljö med information hämtad från molnleverantörens metadata, så att din dokumentation alltid är uppdaterad och redo för alla efterlevnadsrevisioner som exempelvis GDPR, SOC 2 och PCI.

Gränssnitt som visar panelen för villkorlig formatering

Utvärdera säkerhetsrisker och sårbarheter visuellt

Med ett snabbt föränderligt moln och med nya anställda som börjar och andra som lämnar din organisation kan det vara svårt att hålla ordning på alla olika komponenter i molninfrastrukturen. Visualisera infrastrukturen för att förstå om några element är överblivna eller oidentifierade, vilket hjälper dig att undvika risker och minska onödiga kostnader.

Gränssnittspanel som visar filter som kan aktiveras eller inaktiveras

Fokusera på den viktigaste informationen

Det är många komponenter som är inblandade i ett diagram över molninfrastrukturen, vilket gör det svårt att hitta specifika resurser. Använd funktioner som filtrering, sparade vyer och datapanelen för att fokusera på den information som är viktigast för säkerhet och efterlevnad, exempelvis instansnamn, säkerhetsgrupper eller IP-adresser.

Driftstopp och incidenthantering

Driftstopp är väldigt kostsamma för organisationen. Med uppdaterad dokumentation kan dina team samordna sig och börja lösa problem snabbare.

Läs mer

Intern dokumentation och synlighet

Att hålla alla informerade och uppdaterade om molnmiljön är avgörande för effektiv resursanvändning, och det börjar med realtidsdokumentation.

Konsultverksamhet

Att förstå en kunds molnmiljö kan vara tidskrävande och komplicerat. Automatiskt genererade diagram gör det enklare.

Planera framtida utveckling

Förstå din nuvarande arkitektur för att planera framtida utveckling som uppfyller behoven och håller budget.

Visualisera och förstå ditt moln

Kontakta säljare

Kom igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.