Dokumentacja wewnętrzna i widoczność

Gdy ktoś odchodzi z organizacji lub do niej dołącza, w wiedzy plemiennej i silosach mogą powstać luki. Przekazywanie wszystkim informacji i aktualnych danych na temat środowiska w chmurze jest niezbędne do efektywnego wykorzystania zasobów, a zaczyna się od dokumentowania w czasie rzeczywistym.

Kontakt z działem sprzedaży
Zadbaj o to, aby nowy projekt pasował do istniejącej architektury

Zobacz bieżący stan swojego środowiska chmury

Dzięki możliwości odświeżania danych pobranych od dostawcy chmury Twój zespół zawsze będzie miał wgląd w aktualny stan infrastruktury. Możesz również zobaczyć historię rewizji infrastruktury chmury i śledzić wszystkie zmiany.

Panel interfejsu zawierający filtry, które można aktywować lub dezaktywować

Dziel się odpowiednimi informacjami

Dziel się właściwymi informacjami z różnymi grupami odbiorców, aby uzyskać akceptację kierownictwa, precyzyjnie komunikować się z zespołami programistów i przyspieszyć reagowanie na incydenty. Nadawaj różne poziomy uprawnień do edycji i twórz niestandardowe widoki dla odpowiednich osób.

Scentralizuj informacje o chmurze

Centralizuj informacje

Usprawnij szkolenia i proces wdrażania, przechowując dokumentację infrastruktury w jednej centralnej lokalizacji. Usprawnij procesy i zadania zespołu, dodając diagramy infrastruktury do Confluence lub innych stron wiki dzięki wygodnej w użyciu funkcji integracji.

Zidentyfikuj zbędne zasoby w chmurze

Zidentyfikuj zbędne zasoby

Regularnie sprawdzaj diagram bieżącego stanu infrastruktury w chmurze – zwłaszcza gdy członkowie zespołu dołączają lub odchodzą – aby zidentyfikować porzucone zasoby, które nie są już potrzebne, ale nadal generują koszty.

Bezpieczeństwo i zgodność

Zachowaj dokładną dokumentację środowiska chmury na potrzeby audytów bezpieczeństwa i zgodności dzięki automatycznemu generowaniu diagramów na podstawie metadanych dostawcy chmury.

Dowiedz się więcej

Czas przestoju i reagowanie na incydenty

Przestoje są kosztowne dla Twojej organizacji. Posiadając bieżącą dokumentację, Twoje zespoły mogą szybciej rozwiązywać problemy.

Konsulting

Przygotowanie się do pracy w środowisku chmury klienta jest czasochłonne i skomplikowane. Automatycznie generowane diagramy ułatwiają pracę.

Planowanie rozwoju w przyszłości

Rozumiejąc obecną architekturę, możesz zaplanować przyszły rozwój, który spełni swoje zadanie i zmieści się w Twoim budżecie.

Zwizualizuj i zrozum swoją chmurę

Kontakt z działem sprzedaży

Zacznij

  • Cennik
  • Indywidualny
  • Zespół
  • Kontakt z działem sprzedaży
PrywatnośćPrawnyWybór prywatności plików cookiePolityka plików cookie

© 2024 Lucid Software Inc.